دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
تعداد عنوان ها: 612
سرمایه داری پلتفرمی
لیدا کاووسی
300,000
رمز ارز: مفاهیم و کاربردها
محمد رضا تقوا؛ زهرا جلاییان زعفرانی
700,000
دولت الکترونیک: مفهوم ، راهبرد و فرایند
حبیب رود ساز؛ هما صوفی
600,000
شعر نو عربی (نقد و تحلیل)
رضا ناظمیان؛ دکتر زهره قربانی مادوانی
550,000
روان شناسی تبلیغات و رسانه
فرامرز سهرابی
700,000
مجموعه مقالات همایش علمی میراث تاریخی ایران در اوستیا
فائز دین پرست، زالینا کائوکووا، مریم شفقی و دیانا سکایوا
300,000
مفاهیم بنیادی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات نسخه۴
مؤسسه بهروش جهانی اکسلوس - انتشارات رسمی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ؛ محمدرضا تقوا
800,000
اقتصاد ورزش با رویکرد اقتصاد مقاومتی
حبیب هنری؛ علی خزایی؛ احمد محمودی
370,000
معنا شناسی:ماهیت و ارتباط شیء و مشیت
حسین اسکندری؛ بتول سبزعلی سنجانی
220,000
رویکردی نو به اعجاز قرآن کریم
محمد کاظم شاکر
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه