تازه های نشر بیشتر »

پر فروش ترین ها بیشتر »


تعداد عنوان ها: 527
سرمایه داری پلتفرمی
دکتر لیدا کاووسی
300,000
رمز ارز: مفاهیم و کاربردها
دکتر محمد رضا تقوا؛ خانم زهرا جلاییان زعفرانی
700,000
فناوری و ترجمه
هلیا واعظیان
300,000
روانشناسی یادگیری
فریبرز درتاج؛ محمد حسین‌خانی
750,000
روان شناسی تبلیغات و رسانه
فرامرز سهرابی
700,000
شعر نو عربی (نقد و تحلیل)
دکتر رضا ناظمیان؛ دکتر زهره قربانی مادوانی
550,000
دولت الکترونیک: مفهوم ، راهبرد و فرایند
دکتر حبیب رود ساز؛ خانم هما صوفی
600,000
زبان شناسی: منظری ایرانی
دکتر محمد دبیر مقدم
1,500,000
مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی فروشانی
400,000
مجموعه مقالات همایش علمی میراث تاریخی ایران در اوستیا
آقای فائز دین پرست، زالینا کائوکووا، مریم شفقی و دیانا سکایوا
300,000
اقتصاد ورزش با رویکرد اقتصاد مقاومتی
دکتر حبیب هنری؛ آقای علی خزایی؛ دکتر احمد محمودی
370,000
معنا شناسی:ماهیت و ارتباط شیء و مشیت
دکتر حسین اسکندری؛ بتول سبزعلی سنجانی
220,000
رویکردی نو به اعجاز قرآن کریم
دکتر محمد کاظم شاکر
300,000
نظریه‌های آموزش الگوها، راهبردها، روش‌ها، فنون
فریبرز درتاج؛ رسول کرد نوقابی
420,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه