دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
تعداد عنوان ها: 612
آزمون‌های فرافکنی شخصیت
هادی بهرامی
1,500,000
Language Testing and Assessment: A Comprehensive Guide
دکتر معصومه استاجی، فرهاد غیاثوند
1,000,000
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
1,500,000
المکاسب
حمید رضا بصیری
650,000
تهذیب المکاسب
حمید رضا بصیری
650,000
مبانی و کاربرد های تآمین مالی (صنعت برق)
سمیه شاه حسینی و علی فرید زاد
800,000
جریان تفسیر و مفسران قرآن در اندلس اسلامی
روح الله محمد علی نزاد عمران
600,000
نظریه پردازی در علوم انسانی حِکمی
عبدالحسین خسروپناه
1,200,000
قبض و بسط مقررات نو آوری تنظیم گری هوشمندانه
جواد سلطان زاده و مهدی الیاسی
600,000
مقد مه ای بر حسابان تصادفی با کاربرد
اوویدیو کالین؛ سمانه بنی اسدی و عظیم ریواز
750,000
Academic ResearchCrafter ; A Comprehensive Resource Book for Research Writing and Publication
میر سعید موسوی رضوی؛ ، احسان طائبی؛ ایمان طائبی
2,200,000
تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی
ال رادولف.هولستی؛ نادر سالار زاده امیری
900,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه