تعداد عنوان ها: 547
A Task-Based Coursebook for Translation Theories
فاطمه پرهام؛ حمیده نعمتی لفمجانی
400,000
دشمنان سرویس اطلاعاتی
ریچارد ک. بتس؛ رضامراد صحرایی
700,000
نظریه‌های آموزش الگوها، راهبردها، روش‌ها، فنون
فریبرز درتاج؛ رسول کرد نوقابی
800,000
سرمایه داری پلتفرمی
لیدا کاووسی
300,000
رمز ارز: مفاهیم و کاربردها
محمد رضا تقوا؛ زهرا جلاییان زعفرانی
700,000
شعر نو عربی (نقد و تحلیل)
رضا ناظمیان؛ دکتر زهره قربانی مادوانی
550,000
روان شناسی تبلیغات و رسانه
فرامرز سهرابی
700,000
دولت الکترونیک: مفهوم ، راهبرد و فرایند
حبیب رود ساز؛ هما صوفی
600,000
زبان شناسی: منظری ایرانی
محمد دبیر مقدم
1,500,000
مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی فروشانی
400,000
مجموعه مقالات همایش علمی میراث تاریخی ایران در اوستیا
فائز دین پرست، زالینا کائوکووا، مریم شفقی و دیانا سکایوا
300,000
اقتصاد ورزش با رویکرد اقتصاد مقاومتی
حبیب هنری؛ علی خزایی؛ احمد محمودی
370,000
معنا شناسی:ماهیت و ارتباط شیء و مشیت
حسین اسکندری؛ بتول سبزعلی سنجانی
220,000
رویکردی نو به اعجاز قرآن کریم
محمد کاظم شاکر
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه