دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: علوم ریاضی و رایانه
تعداد عنوان ها: 37
مقد مه ای بر حسابان تصادفی با کاربرد
اوویدیو کالین؛ سمانه بنی اسدی و عظیم ریواز
750,000
آمار ریاضی با نرم افزار R
وحید رضائی تبار ،حمید جهانی
1,800,000
روش های آماری
نادر نعمت الهی
1,150,000
‌داده‌ کاوی ‌با‌ نرم ‌افزار‌R
‌وحید‌ رضائی‌تبار؛ شقایق ‌خودکامه؛ مهدیه ماهوتچی
800,000
مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی فروشانی
400,000
مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ کامران سلمانی قرائی
1,000,000
مقدمه ای بر نظریه صف بندی
یو . نارایان بات ؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
1,200,000
ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی
فرزاد اسکندری؛ وحید رضایی‌تبار؛ سیما نقی‌زاده اردبیلی
1,600,000
مقدمه ای بر مدل بندی تصادفی
عبدالرحیم بادامچی زاده؛ مارک الن پینسکی؛ ساموئل کارلین
1,300,000
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 1)
محمد جلوداری ممقانی؛ توماس بیورک
1,000,000
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 2)
محمد جلوداری ممقانی؛ توماس بیورک
1,000,000
ریاضی برای آمار و علوم مهندسی
عبدالرحیم بادامچی زاده
1,500,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
900,000
آمار ناپارامتریک وروش پژوهش با کاربرد نرم افزارSPSS20.0
یعقوب حسینی؛ علیرضا ضیائی بیده
1,300,000
تئوری و مسائل مهندسی نرم افزار SCHAUMˋS outlines
دیوید گوستافسون؛ حسن رشیدی
1,200,000
تدریس ریاضیات جدید در مدارس ابتدائی
رزماری بلانی؛ جمال الدین کولائی نژاد
300,000
راهنمای ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل
مایکل بورنشتین؛ علی دلاور؛ جولیان هیگینز؛ لاری هجز؛ کامران گنجی؛ هانا روتشتین
700,000
محاسبات عددی برای علوم و مهندسی
عبدالساده نیسی؛ علی ذاکری
1,300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه