تعداد عنوان ها: 39
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:
1,900,000 ریال

روش های آماری

روش های آماری

1,900,000 ریال

Fundamental Concepts in Computers and Information Technology

1,200,000 ریال

تحلیل داده های رسته ای

900,000 ریال