تعداد عنوان ها: 19
مرتب سازی:

نظریه‌ها و روش‌های آموزش

2,000,000 ریال
1,900,000 ریال

روش های آماری

روش های آماری

1,900,000 ریال

وسایل ارتباط جمعی

1,600,000 ریال

حسابداری و کنترل های مالی و دولتی

3,200,000 ریال
1,500,000 ریال

اقتصاد گردشگری

اقتصاد گردشگری

1,500,000 ریال

روزنامه نگاری نوین

2,000,000 ریال

روان شناسی تبلیغات و رسانه

1,300,000 ریال