اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست‌ها (جلد اول)

3,000,000 ریال
مشتریان گرامی در صورت درخواست این کتاب بدلیل اتمام چاپ پنجم برای شما از چاپ های گذشته ارسال می گردد. لذا لازم به ذکر است که چاپ های گذشته از لخاظ متن هیچ گونه تغییری ندارد.