تعداد عنوان ها: 383
مجموعه مقالات هفتمین سمینار انجمن مشاوره ایران (وضعیت مشاوره در ایران:دیروز،امروز،فردا)
به کوشش باقر ثنائی ذاکر؛ ماری بکتاش؛ به کوشش باقر ثنائی ذاکر؛ ماری بکتاش
100,000 80,000
مجموعه مقالات هفتمین همایش زبا نشناسی ایران(جلد اول و دوم)
محمد دبیر مقدم؛ ارسلان گلفام؛ مصطفی عاصی
100,000 80,000
مجموعه مقالات همایش ابعاد وجودی انسان
محمد حسین بیات؛ عباس اشرفی؛ محمد حسین بیات؛ عباس اشرفی
350,000 280,000
مجموعه مقالات همایش اقتصاد،فرهنگ و توسعه ملی
عباس شاکری؛ عبدالرسول قاسمی
120,000 96,000
مجموعه مقالات همایش بین المللی آینده فرهنگ
دکتر علی اصغر مصلح
200,000 160,000
مجموعه مقالات همایش دیپلماسی هسته ای
کیهان برزگر؛ علی اسمعیلی اردکانی
100,000 80,000
مجموعه مقالات همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری
غلامرضا ذکیانی؛ رها عابدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی
170,000 136,000
مجموعه مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی
یحیی مدرسی؛ محمد دبیر مقدم
100,000 80,000
مجموعه مقاله های همایش نگین خاتم
نعمت الله ایران زاده
100,000 80,000