تعداد عنوان ها: 498
مدیریت کمی (جلد اول )
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
250,000 200,000
امامت از منظر شیعه دوازده امامی
محمد حسین بیات
120,000 96,000
بهای نابرابری؛ جامعۀ دوقطبی و نابرابر چگونه آیندۀ ما را به خطر می‌افکند؟
جوزف ای. استیگلیتز؛ محمدرضا فرزین؛ یکتا اشرفی
300,000 240,000
حقوق انرژی و محیط زیست
رزماری لیستر؛ آدریان برد بروک؛ آرامش شهبازی
100,000 80,000
شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
حسین عمادافشار
100,000 80,000
فهم دولت الکترونیک سیستم های اطلاعات در مدیریت دولتی
وجه‌الله قربانی‌زاده؛ وینست هامبرگ
120,000 96,000
آسیای مرکزی بعد از 2014
استفان جی بلانک؛ سید حسن میرفخرایی
100,000 80,000
رهیافت بومی سازی علوم سیاسی
ابراهیم برزگر
100,000 80,000
راهنمای طراحی فضا برای اماکن ورزشی-تفریحی دانشگاهی
جواد شهلائی باقری؛ تونی براون؛ دانل هاینس
100,000 80,000
کمره نامه
مرتضی فرهادی
450,000 360,000
ریاضی برای آمار و علوم مهندسی
عبدالرحیم بادامچی زاده
200,000 160,000
مجموعه مقالات همایش پژوهش های نوین ترجمه
به کوشش معصومه احمدی
100,000 80,000
مجموعه مقالات ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه
به کوشش محمد زاهدی اصل؛ علی اکبر تاج مزینانی
100,000 80,000
مجموعه مقالات همایش اقتصاد،فرهنگ و توسعه ملی
عباس شاکری؛ عبدالرسول قاسمی
120,000 96,000
مجموعه مقالات همایش ابعاد وجودی انسان (دوره دو جلدی)
محمد حسین بیات؛ عباس اشرفی
350,000 280,000
تحلیل محتوای کاربردی
کامران فیضی؛ مهسا پیشداد
100,000 80,000
خانواده از منظر قرآن و حدیث
صالح حسن زاده
100,000 80,000
پیوند سیاست با شعر عصر مشروطه
عبدالمطلب عبداله
100,000 80,000
بار شناختی و چندرسانه‌ای آموزشی
محمد حسن امیرتیموری؛ محمد زارع
100,000 80,000
درآمدی بر ادبیات (1)
حسین پاینده
140,000 112,000
روان شناسی کنجکاوی
اسماعیل سعدی پور؛ عبدالرحمن جریحی
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه