تعداد عنوان ها: 487
Historia de la Lengua Espanola
نجمه شبیری؛ سید محمد رضا شبیری
100,000
مدیریت یکپارچه شهری
علیرضا دبیر
100,000
نظریه های مددکاری اجتماعی
عزت الله سام آرام
100,000
کتابشناسی توصیفی آزفا
محمد دبیرمقدم؛ مهری قره گزی؛ مهرداد اصغرپور ماسوله
100,000
مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم و کشتی
به کوشش معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
درآمدی بر منطق تکلیف
فرشته نباتی
100,000
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس زبان شناسی(جلد اول و دوم)
به کوشش محمد دبیر مقدم و به قلم جمعی از مولفان
300,000
راهنمای ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل
مایکل بورنشتین؛ علی دلاور؛ جولیان هیگینز؛ لاری هجز؛ کامران گنجی؛ هانا روتشتین
100,000
زوج درمانی و خانواده درمانی شناختی-رفتاری(راهنمایی جامع برای مشاوران و درمانگران بالینی)
فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی
100,000
تحول گفتار قدرت در اسرائیل
شجاع احمدوند
100,000
فلسفه و مکتب های تربیتی
محمد حسن آموزگار
100,000
اقتصاد کلان
گریگوری ان.منکیو؛ علی پارسائیان؛ حمید رضا برادران شرکاء
130,000
فرهنگ جامع مدیریت
شمس‌السادات زاهدی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابوالحسین فقیهی
100,000