تعداد عنوان ها: 501
مدیریت کمی (جلد سوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000
مجموعه مقالات هفتمین همایش زبانشناسی ایران(جلد اول و دوم)
محمد دبیر مقدم؛ ارسلان گلفام؛ مصطفی عاصی
100,000
فروش و بازاریابی ویژه دفاتر خدمات مسافرتی
ابوالفضل تاج زاده؛ دنیس فاستر
100,000
جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان
محمد حسین پناهی
100,000
مطالعات میان رشته ای
ابراهیم برزگر
100,000
ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)
کاترین میلر؛ زهره خوش نشین؛ محمد رضا جمشیدی؛ ناصر گودرزی
100,000
دموکراسی لیبرال و منتقدان آن
اپریل کارتر؛ جفری استوکس؛ حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی
100,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000
Letter Writing Plus E-mail Essentials
شهین دخت مقاره عابد
100,000
مجموعه مقالات اولین همایش ملّی طرح مسائل جامعه شناسی ایران
دانشگاه علامه طباطبائی؛ انجمن جامعه شناسی ایران ؛ شهرداری تهران
100,000
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب؛ پیتر کالوو؛ ژئو فری واگ
100,000
سفینه مروارید
منوچهر دانش پژوه
100,000
جواب شافی(رساله ای در نقد ادبی)
سیالکوتی مل وارسته؛ سیروس شمیسا
100,000