تعداد عنوان ها: 502
مجموعه مقالات همایش استاد مطهری و دانشگاه
صالح حسن زاده؛ علی کربلایی پازوکی
100,000
مبانی نظریه پرسش و پاسخ
رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد
100,000
مصاحبه بالینی
جان سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار
150,000
اقتصاد کشاورزی
نعمت‌اله اکبری؛ مصطفی شریف
100,000
مجموعه مقاله های همایش نگین خاتم
نعمت‌الله ایران زاده
100,000
مبانی رفاه اجتماعی
محمد زاهدی اصل
100,000
ریاضی عمومی (1)
عبدالساده نیسی
150,000
کتابشناسی هویت اجتماعی
محمد عبدالهی
100,000
تحقیق درعملیات (جلد دوم)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
150,000
آنالیز تصادفی
میرچیا گریگوریو؛ محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
150,000
مقدمه ای بر نوروپسیکولوژی زمان
علیرضا مقدس؛ میترا ناصری؛ مهناز استکی
100,000
ارتباط افکار مولوی و عطار
محمد حسین بیات
100,000
کتاب درسی
حسن ملکی
100,000
سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی
ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میرنظام سجادی
150,000
مدیریت کمی (جلد سوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000