تعداد عنوان ها: 487
آنالیز تصادفی
میرچیا گریگوریو؛ محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
150,000
مقدمه ای بر نوروپسیکولوژی زمان
علیرضا مقدس؛ میترا ناصری؛ مهناز استکی
100,000
ارتباط افکار مولوی و عطار
محمد حسین بیات
100,000
سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی
ریچارد اچ.لفت ویچ؛ میرنظام سجادی
150,000
مدیریت کمی (جلد سوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000
کتاب درسی
حسن ملکی
100,000
مدیریت کمی (جلد دوم)
برنارد دبلیو تیلور؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید ضرغام بروجنی
100,000
مجموعه مقالات هفتمین همایش زبانشناسی ایران(جلد اول و دوم)
به کوشش محمد دبیر مقدم؛ ارسلان گلفام؛ مصطفی عاصی
100,000
فروش و بازاریابی ویژه دفاتر خدمات مسافرتی
ابوالفضل تاج زاده؛ دنیس فاستر
100,000
جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان
محمد حسین پناهی
100,000
مطالعات میان رشته ای
ابراهیم برزگر
100,000
دموکراسی لیبرال و منتقدان آن
اپریل کارتر؛ جفری استوکس؛ حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی
100,000
ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)
کاترین میلر؛ زهره خوش نشین؛ محمد رضا جمشیدی؛ ناصر گودرزی
100,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000
Letter Writing Plus E-mail Essentials
شهین دخت مقاره عابد
100,000