دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: ����������
تعداد عنوان ها: 23
مجموعه مقالات نشست علمی بزرگداشت شهید مطهری
آقای علی کربلائی پازوکی و اسماعیل اثباتی
250,000
قیاس
ارسطو _ ؛ دکتر غلامرضا ذکیانی؛ آقای آرش کرامتی؛ آقای جواد بیگی
800,000
تاریخچه اجمالی نظریه‌های صدق
فرشته نباتی؛ استوارت کندلیش؛ نیک دامنیانوویچ
750,000
کتاب شناسی علامه سید محمد حسین طباطبائی
حسین کلباسی اشتری؛ آریا یونسی
1,000,000
سپهر مهر
حسین کلباسی اشتری
1,200,000
صدق
فرشته نباتی؛ الکسیس برجس؛ جان برجس
800,000
مجموعه مقالات ولایت و امامت از منظر علامه طباطبائی
عبدالمطلب عبدالله؛ حسام‌الدین خلعتبری
200,000
درآمدی بر منطق تکلیف
فرشته نباتی
650,000
فلسفه و مکتب های تربیتی
محمد حسن آموزگار
1,100,000
مجموعه مقالات همایش استاد مطهری و دانشگاه
صالح حسن زاده؛ علی کربلایی پازوکی
100,000
منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید
غلامرضا ذکیانی
500,000
حکمه العین
عباس صدری؛ نجم‌الدین دبیران کاتبی قزوینی
1,000,000
کتابشناسی علامه طباطبائی
قنبر علی کرمانی
600,000
خدا در اندیشه بشر
عبدالله نصری
1,200,000