خدای مهربان و مسئله شر (مسئله شر؛ معضلات، رویکردها و راه‌حل‌ها)

1,200,000 ریال