تعداد عنوان ها: 48
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

مبانی مددکاری اجتماعی

2,700,000 ریال

مددکاری اجتماعی؛ کار با جامعه

1,700,000 ریال

مبانی رفاه اجتماعی

3,000,000 ریال

مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام

1,200,000 ریال

تحلیل نهادی جرم در ایران

1,400,000 ریال