تحلیل پیشرفته مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد Smart PLS

270,000 ریال