دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
تعداد عنوان ها: 72
مبانی نظریه پرسش - پاسخ
رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد
800,000
مصاحبه بالینی
جان سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار
1,400,000
مقدمه ای بر نوروپسیکولوژی زمان
علیرضا مقدس؛ میترا ناصری؛ مهناز استکی
1,000,000
ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)
کاترین میلر؛ زهره خوش نشین؛ محمد رضا جمشیدی؛ ناصر گودرزی
1,500,000
آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری
یوسف کریمی؛ سیدنی سیگل
1,300,000
تغییر و اصلاح رفتار کودک راهنمایی برای معلمان،پرستاران و والدین
لوک-اس. واتسون؛ شکوه السادات بنی جمالی
750,000
استنباطهای علی در پژوهش غیر آزمایشی
محمد رضا شادرو؛ هوبرت ام.بلیلاک
800,000
زمینه زیست شناختی روان شناسی
محمد حسن امیر تیموری
1,500,000
تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی
داود محب علی؛ سیمور هامیلتون
950,000
کامپیوتری کردن کتابخانه
مهناز ملکی معیری؛ یان لاوسی
1,000,000
پیری
فریده دخت سید مظفری؛ لون دیویس
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه