دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
تعداد عنوان ها: 79
بهبود مدارس از طریق رهبری معلم
الما هریس؛ دنیل مویجز؛ عباس عباس پور؛ یونس صحرانورد
1,000,000
سیستم‌های آموزشی
بلا اچ. بنتی؛ انور صمدی راد
400,000
یادگیری الکترونیکی و علم آموزش
خدیجه علی ابادی؛ روت کولوین کلارک؛ ریچارد ای .مایر؛ مصطفی کنعانی؛ اکرم اسکندری
1,700,000
عوامل مشترک در خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی
معصومه اسمعیلی؛ داگلاس‌ اسپرنکل؛ سین دیویس؛ جی لیو
1,100,000
زوج درمانی و خانواده درمانی شناختی-رفتاری(راهنمایی جامع برای مشاوران و درمانگران بالینی)
فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی
1,300,000
مبانی نظریه پرسش - پاسخ
رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد
800,000
مصاحبه بالینی
جان سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار
1,400,000
مقدمه ای بر نوروپسیکولوژی زمان
علیرضا مقدس؛ میترا ناصری؛ مهناز استکی
1,000,000
ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)
کاترین میلر؛ زهره خوش نشین؛ محمد رضا جمشیدی؛ ناصر گودرزی
1,500,000
آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری
یوسف کریمی؛ سیدنی سیگل
1,300,000
تغییر و اصلاح رفتار کودک راهنمایی برای معلمان،پرستاران و والدین
لوک-اس. واتسون؛ شکوه السادات بنی جمالی
750,000
استنباطهای علی در پژوهش غیر آزمایشی
محمد رضا شادرو؛ هوبرت ام.بلیلاک
800,000
زمینه زیست شناختی روان شناسی
محمد حسن امیر تیموری
1,500,000
تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی
داود محب علی؛ سیمور هامیلتون
950,000
کامپیوتری کردن کتابخانه
مهناز ملکی معیری؛ یان لاوسی
1,000,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه