تعداد عنوان ها: 449
تاریخچه اجمالی نظریه‌های صدق
دکتر فرشته نباتی
160,000
تامین مالی زیرساخت
دکتر محمدهاشم بت‌شکن؛ دکتر فرشته رحیمی الماسی
250,000
تاویل نظری و عملی از دیدگاه غزالی
عبدالجلیل بن عبدالکریم سالم؛ بتول واعظ
200,000
تأویل و تأویل افراطی
استفان کولینی؛ محسن حنیف؛ طاهره رضایی
120,000
تجارت بین الملل
مهدی تقوی؛ تیمور محمدی
250,000
تجارت در دوره قاجاریه
قاسم انصاری رنانی
100,000
تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی
دکتر داود محب علی
100,000
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار
فرانک.کی .رایلی؛ فرانک.کی .رایلی؛ غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ کیت سی.براوان؛ فرشاد هیبتی؛ فریدون رهنمای رود پشتی؛ غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ کیت سی.براوان؛ فرشاد هیبتی؛ فریدون رهنمای رود پشتی
200,000
تحقیق در عملیات( جلد اول)
حمدی طه؛ حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خاتمی فیروزآبادی
300,000
تحقیق درعملیات (جلد دوم)
حمدی طه؛ حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خاتمی فیروزآبادی
150,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000
تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی
ال-آر.هولسی ؛ نادر سالار زاده امیری
200,000
تحلیل محتوای کاربردی
دکتر کامران فیضی؛ کامران فیضی؛ مهسا پیشداد؛ مهسا پیشداد
100,000
تحلیل های پویای اقتصادی
دکتر مهدی تقوی
100,000
تحول گفتار قدرت در اسرائیل
شجاع احمدوند
100,000
تدریس ریاضیات جدید در مدارس ابتدائی
رزماری بلانی؛ رزماری بلانی؛ جمال الدین کولائی نژاد؛ جمال الدین الدین کولائی نژاد
100,000
تغذیه ورزشی برای مربیان
دکتر مینو باسامی؛ آقای سجاد احمدی‌زاد
400,000
تغییر و اصلاح رفتار کودک راهنمایی برای معلمان،پرستاران و والدین
لوک-اس. واتسون؛ لوک-اس. واتسون؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شکوه السادات بنی جمالی
100,000
تفکر آماری
کاظم ایزدی
100,000
تمرکز و عدم تمرکز سازمانی
دکتر حسین رحمن سرشت
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه