تعداد عنوان ها: 464
تامین مالی زیرساخت
محمدهاشم بت‌شکن؛ فرشته رحیمی الماسی
250,000
تاویل نظری و عملی از دیدگاه غزالی
عبدالجلیل بن عبدالکریم سالم؛ بتول واعظ
200,000
تأویل و تأویل افراطی
استفان کولینی؛ محسن حنیف؛ طاهره رضایی
120,000
تجارت بین الملل
مهدی تقوی؛ تیمور محمدی؛ جان کارلو گاندولفو
250,000
تجارت در دوره قاجاریه
قاسم انصاری رنانی؛ قنبرعلی کرمانی
100,000
تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی
داود محب علی؛ سیمور هامیلتون
100,000
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار
فرانک.کی .رایلی؛ غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ کیت سی.براوان؛ فرشاد هیبتی؛ فریدون رهنمای رود پشتی
200,000
تحقیق در عملیات( جلد اول)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
300,000
تحقیق درعملیات (جلد دوم)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
150,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000
تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی
ال-آر.هولسی ؛ نادر سالار زاده امیری
200,000
تحلیل محتوای کاربردی
کامران فیضی؛ مهسا پیشداد
100,000
تحلیل نهادی جرم در ایران
مسعود عالمی نیسی
400,000
تحول گفتار قدرت در اسرائیل
شجاع احمدوند
100,000
تدریس ریاضیات جدید در مدارس ابتدائی
رزماری بلانی؛ جمال الدین کولائی نژاد
100,000
تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان
مقصود امیری؛ سیدعلی ایازی؛ مجتبی آقایی
350,000
تغذیه ورزشی برای مربیان
مینو باسامی؛ سجاد احمدی‌زاد؛ لسلی بونچی
400,000
تغییر و اصلاح رفتار کودک راهنمایی برای معلمان،پرستاران و والدین
لوک-اس. واتسون؛ شکوه السادات بنی جمالی
100,000
تفکر آماری
کاظم ایزدی؛ جان.ال فیلیپس
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه