تعداد عنوان ها: 449
چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
علی اکبر تاج مزینانی؛ رضا امیدی
100,000
چکیده مقالات و سخنرانی های نهمین همایش زبان شناسی
دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده ادبیات
100,000
حاکمیت فناوری اطلاعات و چهارچوب کوبیت
دکتر محمد رضا تقوا؛ مسعود ظهرابی
150,000
حج
شادی نیک رفعت؛ مرتضی آذرخش
700,000
حدیث یاس
مژگان ندایی؛ بهناز لطفی؛ مریم رامادان؛ طاهره رفیعی
100,000
حرفه مددکاری اجتماعی ازدیدگاه جامع
لوئیز جانسون؛ لوئیز جانسون؛ محمدحسین بازرگانی؛ محمدحسین بازرگانی
110,000
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
جعفر باباجانی
350,000
حسابداری و کنترل های مالی و دولتی
دکتر جعفر باباجانی
450,000
حقوق انرژی و محیط زیست
رزماری لیستر؛ آدریان برد بروک؛ دکتر آرامش شهبازی
100,000
حقوق بیمه
دکتر غلامحسین جباری
120,000
حقوق جزای عمومی(جلد اول)
حسن دادبان
100,000
حقوق جزای عمومی (جلددوم)
گاستون استفانی؛ گاستون استفانی؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک
100,000
حکمه العین
عباس صدری
100,000
خانواده از منظر قرآن و حدیث
صالح حسن زاده
100,000
خانواده پایدار از دیدگاه قرآن و سنت
سید صدرالدین شریعتی
120,000
خدا در اندیشه بشر
عبدالله نصری
100,000
خطاهای فکری علم اقتصاد
محمد قلی یوسفی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه