تعداد عنوان ها: 464
ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)
کاترین میلر؛ زهره خوش نشین؛ محمد رضا جمشیدی؛ ناصر گودرزی
100,000
ارتباط افکار مولوی و عطار
محمد حسین بیات
100,000
ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی
فرزاد اسکندری؛ وحید رضائی‌تبار؛ سیما نقی‌زاده اردبیلی
250,000
از پژوهش تا تصمیم
فریبرز درتاج؛ جلیل یونسی؛ عنایت‌اله زمانپور
150,000
آزمون های فرافکنی شخصیت
هادی بهرامی
200,000
آسیای مرکزی بعد از 2014
استفان جی بلانک؛ سید حسن میرفخرایی
100,000
استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی
رضا مراد صحرایی؛ فائزه مرصوص
100,000
استنباطهای علی در پژوهش غیر آزمایشی
محمد رضا شادرو؛ هوبرت ام.بلیلاک
100,000
آشنایی با زبان شناسی پیکره ای
آزاده میرزائی
100,000
آشنایی با کامپیوتر
کامران فیضی؛ سعید مظهری
100,000
اصول بازاریابی با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی
سید محمد میر محمدی؛ محمد مهدی ایزدخواه
450,000
اصول بهینه یابی پویا
آلفا سی.چیانگ؛ عباس شاکری؛ فریدون اهرابی
200,000
اقتصاد تعاون
علیرضا شیرانی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه