درباره ما

دانشگاه علامه طباطبائی با قدمتی بالغ بر نیم‌قرن، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی کشور است که با پشتوانۀ تجربه‌ای نزدیک به

چهل ساله در زمینه چاپ و نشر آثار و تولیدات علمی و دانشگاهی، هم اکنون از مزیت حضور کارشناسانی باتجربه و توانمند در بخش‌های اداری، امور

سفارش‌ها، ویرایش و امور فنی، حروف‌چینی، مونتاژ، لیتوگرافی، چاپ و صحافی و همچنین تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی و نیروهای ماهر و باسابقه

کار چاپ، برخوردار است. از این رو، این مرکز علاوه بر امکان تأمین نیازهای داخلی دانشگاه در زمینۀ چاپ و نشر آثار علمیِ درسی و پژوهشیِ اساتید و

اعضای هیئت‌علمی و فصلنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌های دانشگاه؛ از ظرفیت همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادها، مؤلفین و اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز

اساتید و اعضای هیئت‌علمی سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز برخوردار است.