سیاست ها و برنامه های اتحادیه اروپا برای مدیریت، توسعه و ارتقای خدمات در کتابخانه های عمومی

900,000 ریال
کتاب مورد نظر موجود نیست