تبیین ابعادی بیانیه گام دوم انقلاب از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

400,000 ریال