مجموعه مقالات سومین همایش کاربرده تکنیک داده-ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی (جلد دوم)

2,500,000 ریال
کتاب مورد نظر موجود نیست
قیمت دوره دوجلدی30هزارتومان و شابک دوره دوجلدی978-964-217-107-2