دیپلماسی رسانه ای : مطالعه موردی مذاکرات هسته ای ایران و 5+1

900,000 ریال