مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم و کشتی

در صورت نیاز به این کتاب با مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی تماس حاصل فرمائید