موضوعات: مطالعات ترجمه
تعداد عنوان ها: 11
A Task-Based Coursebook for Translation Theories
دکتر فاطمه پرهام؛ حمیده نعمتی لفمجانی
400,000
فناوری و ترجمه
هلیا واعظیان
300,000
Consecutive Interpreting: A Practice Book آموزش ترجمه شفاهی پیاپی
فرزانه فرح زاد؛ میرسعید موسوی رضوی؛ پرینا قمی
200,000
مجموعه مقالات همایش بین المللی ترجمه در فضای میان فرهنگی
احمد علی حیدری؛ ملیکا ترکمان بوترابی؛ فرانک هاشمی
250,000
سنجش ترجمه در محیط آموزشی
بهزاد قنسولی
150,000
روش ها و نقد و بررسی ترجمه
سالار منافی اناری
140,000