موضوعات: مدیریت و حسابداری
تعداد عنوان ها: 62
مبانی حسابداری بخش عمومی
جعفر باباجانی
1,400,000
تأمین ‌مالی ‌مسکن
‌محمد هاشم‌بت‌شکن؛ هومن ملک
800,000
رمز ارز: مفاهیم و کاربردها
محمد رضا تقوا؛ زهرا جلاییان زعفرانی
700,000
دولت الکترونیک: مفهوم ، راهبرد و فرایند
حبیب رود ساز؛ هما صوفی
600,000
سیستم های اطلاعات مدیریت
کنث.سی. لاودن؛ حبیب رودساز؛ جین.پی لاودن؛ سینا محمدنبی؛ امیرحسین بهروز
600,000
شرح و نقد نظریه‌های سازمان و مدیریت
جفری آلن مایرز؛ حسین رحمان‌سرشت؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی؛ شهرام خلیل‌نژاد
650,000
اقتصاد گردشگری
محمدرضا فرزین
450,000
تامین مالی زیرساخت
محمدهاشم بت‌شکن؛ فرشته رحیمی الماسی
370,000
اصول بازاریابی با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی
سید محمد میر محمدی؛ محمد مهدی ایزدخواه
450,000
تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان
مقصود امیری؛ سیدعلی ایازی؛ مجتبی آقایی
350,000
مدیریت استراتژیک هلدینگ؛ چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی
وحید خاشعی ورنامخواستی؛ علیرضا ولیان
300,000
مدل مدیریت تاب‌آوری CERT؛ مدلی کامل برای مدیریت عملیاتی تاب‌آوری
محمدرضا سعدی؛ ریچارد ای. کارالی؛ جولیا اچ. آلن؛ دیوید دبلیو. وایت
500,000
جغرافیای گردشگری ایران
محمود ضیایی؛ علی دلشاد
600,000
طرح ریزی نگهداری و تعمیرات
سید علی میرنژاد؛ احمد یوسفی هنومرور؛ مقصود امیری
400,000
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
جعفر باباجانی
350,000
حاکمیت فناوری اطلاعات و چهارچوب کوبیت
محمد رضا تقوا؛ مسعود ظهرابی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه