موضوعات: حقوق و علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 65
الگوهای دموکراسی ایرانی
سید ابراهیم سرپرست سادات
700,000
حقوق خبر و خبرنگاران در اسلام
دکتر هدی غفاری؛ آقای سید محسن قائمی خرق
700,000
دشمنان سرویس اطلاعاتی
ریچارد ک. بتس؛ رضامراد صحرایی
700,000
حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد (ویرایش چهل و دوم)
دپارتمان اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد ؛ غلامعلی مصدق
850,000
تقابل‌گرایی اروپا با امریکا: از پیدایی امریکا تا بعد از یازدهم سپتامبر
اصغر کیوان حسینی؛ با همکاری فاطمه دانشور محمدزاده‌گان
290,000
سیاست از منظر امام علی (ع)
حسین سلیمی
150,000
جرم سیاسی در حقوق ایران
قدرت الله رحمانی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه