دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: حقوق و علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 74
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد اول)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
1,900,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد دوم)
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
2,300,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد پنجم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
2,000,000
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (جلد ششم)
محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
2,200,000
حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)
محمدرضا ضیائی بیگدلی
1,500,000
اخلاق و سیاست
علی عابدی رنانی
750,000
تهذیب المکاسب
حمید رضا بصیری
650,000
الگوهای دموکراسی ایرانی
سید ابراهیم سرپرست سادات
700,000
حقوق خبر و خبرنگاران در اسلام
دکتر هدی غفاری؛ آقای سید محسن قائمی خرق
700,000
دشمنان سرویس اطلاعاتی
ریچارد ک. بتس؛ رضامراد صحرایی
700,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه