نویسنده: وجه‌الله قربانی‌زاده
تعداد عنوان ها: 1
فهم دولت الکترونیک سیستم های اطلاعات در مدیریت دولتی
وجه‌الله قربانی‌زاده؛ وینست هامبرگ
120,000