نویسنده: علی فرازمند
تعداد عنوان ها: 2
ژنتیک در پزشکی
مارگارت ویلسون تامپسون؛ رودریک آر. مک اینز؛ علی فرازمند؛ هانتینگتون اف. ویلارد
150,000
بیوتکنولوژی
علی فرازمند؛ جان ا.اسمیت
100,000