تعداد عنوان ها: 10
مرتب سازی:

مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام

1,200,000 ریال

مبانی مددکاری اجتماعی

1,000,000 ریال

مددکاری اجتماعی؛ کار با جامعه

800,000 ریال

مبانی رفاه اجتماعی

1,000,000 ریال