تعداد عنوان ها: 45
دشمنان سرویس اطلاعاتی
ریچارد ک. بتس؛ ریچارد ک. بتس؛ رضا مراد صحرایی؛ رضا مراد صحرایی
100,000 80,000
دموکراسی لیبرال و منتقدان آن
اپریل کارتر؛ اپریل کارتر؛ حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی؛ جفری استوکس؛ حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی؛ جفری استوکس
100,000 80,000
رهیافت بومی سازی علوم سیاسی
دکتر ابراهیم برزگر
100,000 80,000
ژئوپولیتیک خوزستان و تهدیدات خارجی
دکتر اصغر جعفری ولدانی
130,000 104,000
سیاست از منظر امام علی (ع)
حسین سلیمی
100,000 80,000
سیری در قرار دادهای نفتی ایران
ناصر فرشادگهر
180,000 144,000
سه قرن با جنبش های اسلامی
دکتر حمید صالحی؛ حمید صالحی؛ عماد اصلانی مناره بازاری؛ عماد اصلانی مناره بازاری
130,000 104,000
فرانظریه اسلامی روابط بین الملل
سید جلال دهقانی فیروز آبادی
170,000 136,000
کتابچه مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم
دکتر حسین غلامی؛ حسین غلامی؛ حمیدرضا نیکوکار؛ حمیدرضا نیکوکار
120,000 96,000
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر
باهمکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
100,000 80,000
مجموعه مقالات همایش دیپلماسی هسته ای
کیهان برزگر؛ علی اسمعیلی اردکانی
100,000 80,000
مطالعات میان رشته ای
ابراهیم برزگر
100,000 80,000
نظریه های روابط بین الملل
سید حسن میر فخرائی
200,000 160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه