تعداد عنوان ها: 72
Dictionary of Political Terms for EFL Learners, Volume 1
مهدی نوروزی خیابانی
400,000
Consecutive Interpreting: A Practice Book
فرزانه فرح زاد؛ میرسعید موسوی رضوی؛ پرینا قمی
150,000
آموزش کاربردی واژه برای فارسی آموزان سطح مقدماتی و پیش میانی (جلد 2)
رضا مراد صحرائی؛ مروارید طالبی؛ لیلا بنفشه؛ فائزه مرصوص؛ شهناز احمدی قادر
300,000
آموزش کاربردی واژه برای فارسی آموزان سطح مقدماتی و پیش میانی (جلد 1)
رضا مراد صحرائی؛ لیلا بنفشه؛ فائزه مرصوص؛ شهناز احمدی قادر
300,000
موادی برای مطالعه گویش بختیاری
مریم شفقی؛ سید مهدی دادرس
300,000
The 4th ELT Conference Advances in ELT and Applied Linguistics
مهناز مصطفایی علائی؛ معصومه استاجی
100,000
استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان
رضا مراد صحرایی؛ فائزه مرصوص
100,000
سنجش ترجمه در محیط آموزشی
بهزاد قنسولی
150,000
روش ها و نقد و بررسی ترجمه
سالار منافی اناری
140,000
زبان ها چگونه آموخته می شوند؟
رضامراد صحرایی؛ نینا اسپادا؛ پاتسی لایت باون
180,000
Introduction to Literature 1
حسین پاینده
140,000
Historia de la Lengua Espanola
نجمه شبیری؛ سید محمد رضا شبیری
100,000
کتابشناسی توصیفی آزفا
محمد دبیرمقدم؛ مهری قره گزی؛ مهرداد اصغرپور ماسوله
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه