تعداد عنوان ها: 42
خودکشی
امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری
180,000
نظریه های مددکاری اجتماعی
عزت الله سام آرام
100,000
حرفه مددکاری اجتماعی ازدیدگاه جامع
لوئیز جانسون؛ محمدحسین بازرگانی
110,000
مددکاری و مراقبت اجتماعی
مالکوم پین؛ فاطمه زواره یی
100,000
مبانی رفاه اجتماعی
محمد زاهدی اصل
100,000
کتابشناسی هویت اجتماعی
محمد عبدالهی
100,000
جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان
محمد حسین پناهی
100,000
مجموعه مقالات اولین همایش ملّی طرح مسائل جامعه شناسی ایران
دانشگاه علامه طباطبائی؛ انجمن جامعه شناسی ایران ؛ شهرداری تهران
100,000
مددکاری اجتماعی مهارت کار با گروهها(جلد دوم)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا؛ لارنس شولمن
100,000
جامعه شناسی مرتون
زهره کسایی؛ چارلز گروثرز
100,000
مهارتهای کمک کردن به خانواده ،افراد و گروهها(جلداول)
منیر السادات میر بهاء؛ اکبر بخشی نیا؛ لارنس شولمن
100,000
صنعتی شدن و توسعه
طاهره قادری؛ تام هیویت؛ هیزل جانسون؛ دیوید ویلد
100,000
موزه هایی در باد
مرتضی فرهادی
150,000
دگرگونی اجتماعی از دیدگاه گائتانوموسکا
حسین افشار؛ لوچانو کاوالی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه