تعداد عنوان ها: 53
روان شناسی کنجکاوی
دکتر اسماعیل سعدی پور؛ اسماعیل سعدی پور؛ عبدالرحمن جریحی؛ عبدالرحمن جریحی
100,000
زمینه زیست شناختی روان شناسی
محمد حسن امیر تیموری
100,000
زوج درمانی و خانواده در مانی شناختی-رفتاری(راهنمایی جامع برای مشاوران و درمانگران بالینی)
فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی؛ فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ فرانک ام.داتیلیو؛ معصومه اسمعیلی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی؛ معصومه اسمعیلی،الهام فتحی،زهرا گرجی؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی؛ معصومه اسمعیلی؛ فرانک ام.داتیلیو؛ الهام فتحی؛ زهرا گرجی؛ معصومه اسمعیلی،الهام فتحی،زهرا گرجی
100,000
سیستم های آموزشی
بلا. اچ. بنتی؛ انور صمدی راد؛ بلا اچ. بنتی؛ انور صمدی راد
100,000
کامپیوتری کردن کتابخانه
مهناز ملکی معیری
100,000
کتاب درسی
دکتر حسن ملکی
100,000
مبانی نظریه پرسش و پاسخ
رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ رونالد ک. همبلتون؛ اچ سوامیناتان؛ جین راجرز؛ محمد رضا فلسفی نژاد
100,000
مجموعه مقالات هفتمین سمینار انجمن مشاوره ایران (وضعیت مشاوره در ایران:دیروز،امروز،فردا)
به کوشش باقر ثنائی ذاکر؛ ماری بکتاش؛ به کوشش باقر ثنائی ذاکر؛ ماری بکتاش
100,000
مجموعه مقالات همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری
غلامرضا ذکیانی؛ رها عابدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی
170,000
مدیریت مراکز پیش دبستانی
فرخنده مفیدی
100,000
مروری بر مسائل بحث انگیز در روانشناسی زبان و تفکر
رابرت.دبلیو.ریبر گیلبرت ویت؛ حسین اسکندری
150,000
مصاحبه بالینی
جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ ریتا سامرز فلناگن؛ جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ جان سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ ریتا سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن؛ آسیه شریعتمدار؛ جان سامرز فلناگن؛ ریتا سامرز فلناگن
150,000
مقالات همایش بین المللی دویست سال پس از کانت
به کوشش حمید رضا آیت اللهی
100,000
مقدمه ای بر نوروپسیکولوژی زمان
علیرضا مقدس؛ میترا ناصری؛ مهناز استکی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه