تعداد عنوان ها: 383
از پژوهش تا تصمیم
فریبرز درتاج؛ جلیل یونسی؛ عنایت اله زمانپور؛ فریبرز درتاج؛ فریبرز درتاج؛ جلیل یونسی؛ عنایت اله زمانپور؛ علوم اجتماعی؛ فریبرز درتاج،جلیل یونسی،عنایت اله زمانپور؛ جلیل یونسی؛ عنایت اله زمانپور؛ فریبرز درتاج؛ جلیل یونسی؛ عنایت اله زمانپور؛ علوم اجتماعی؛ فریبرز درتاج،جلیل یونسی،عنایت اله زمانپور
100,000 80,000
آزمون های فرافکنی شخصیت
هادی بهرامی
200,000 160,000
آسیای مرکزی بعد از 2014
استفان جی بلانک؛ استفان جی بلانک؛ سید حسن میر فخرایی؛ سید حسن میر فخرایی
100,000 80,000
استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی
دکتر رضا مراد صحرایی؛ فائزه مرصوص
100,000 80,000
استنباطهای علی در پژوهش غیر آزمایشی
محمد رضا شادرو
100,000 80,000
آشنایی با کامپیوتر
کامران فیضی؛ سعید مظهری
100,000 80,000
اصول بازاریابی با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی
دکتر سید محمد میر محمدی
270,000 216,000
اصول بهداشت و تغذیه مادر و کودک
پروانه خوشرو
100,000 80,000
اصول بهینه یابی پویا
آلفا سی.چیانگ؛ آلفا سی.چیانگ؛ عباس شاکری،فریدون اهرابی؛ عباس شاکری،فریدون اهرابی
200,000 160,000
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی
حسن سجادی نژاد
100,000 80,000
اصول و کلیات بیمه های اشخاص (جلد دوم)
دکتر هادی دستباز
100,000 80,000
اقتصاد تعاون
علیرضا شیرانی
100,000 80,000
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب
100,000 80,000
اقتصاد خرد (جلد اول)
رابرت اچ. فرانک؛ رابرت اچ. فرانک؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده
100,000 80,000
اقتصاد خرد (جلد دوم)
حمید آماده؛ حمید آماده؛ ذکریا فرج زاده؛ رابرت اچ. فرانک؛ ذکریا فرج زاده؛ رابرت اچ. فرانک
100,000 80,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل
مهدی تقوی
100,000 80,000
اقتصاد صنعتی(جلد اول)
محمد قلی یوسفی
100,000 80,000
اقتصاد صنعتی(جلد دوم)
محمد قلی یوسفی
100,000 80,000
اقتصاد کشاورزی
نعمت اله اکبری؛ نعمت اله اکبری؛ مصطفی شریف؛ مصطفی شریف
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه