تعداد عنوان ها: 510
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
100,000
تحلیل محتوای کاربردی
کامران فیضی؛ مهسا پیشداد
100,000
کنترل حرکتی انسان دورۀ دو جلدی (جلد 1 و 2)
دیوید ا. روزن باوم؛ احسان زارعیان؛ عباس بهرام
350,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000
درمان شناختی- رفتاری استرس شغلی در حرفه های سلامت
مارتین آر بمبر؛ معصومه اسمعیلی؛ احمدرضا کیانی؛ مسعود اسدی
150,000
برنامه ریزی آرمانی کاربردی
مهرداد تمیز؛ دیلان جونز؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ مجید باقری
120,000
خودکشی
امیل دورکهیم؛ نادر سالار زاده امیری
180,000
فرانظریه اسلامی روابط بین الملل
سید جلال دهقانی فیروز آبادی
170,000
تئوری و مسائل مهندسی نرم افزار SCHAUMˋS outlines
دیوید گوستافسون؛ حسن رشیدی
100,000
یادگیری الکترونیکی و علم آموزش
خدیجه علی ابادی؛ روت کولوین کلارک؛ ریچارد ای .مایر؛ مصطفی کنعانی؛ اکرم اسکندری
200,000