دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: �������� ����������������
تعداد عنوان ها: 12
مصاحبه استخدامی: مفاهیم، روش ها و کاربردها
محمد امین زارعی و محسن زارعی
600,000
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
1,500,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
1,200,000
مدیریت و روابط عمومی
حمید نطقی
1,000,000
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
500,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی
600,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000