دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: �������� �� ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 42
تمثیل، خیال و تاویل
داود اسپرهم
950,000
شرح و توضیحات و تعلیقات کتاب راحة‌الصدور و آیة‌السرور
محمد‌بن‌علی‌بن‌سلیمان اَلراوندی؛ رضا مصطفوی سبزواری
750,000
گزیده های نظم و نثر فارسی
منوچهر دانش پژوه
800,000
چکیده مقالات همایش بین‌المللی ایران و جهان در آینه تاریخ
نعمت‌الله ایران‌زاده؛ ایوو پانوف؛ علیرضا پورمحمد
100,000
مجموعه مقالات همایش بین‌المللی ایران و اروپا در آینه تاریخ
نعمت‌الله ایران‌زاده؛ ایوو پانوف؛ علیرضا پورمحمد
650,000
ادبیات و نخستین پیامبر
مهدی دشتی
900,000
تأویل و تأویل افراطی
استفان کولینی؛ محسن حنیف؛ طاهره رضایی
700,000
مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی
نعمت‌الله ایران زاده؛ ایوو پانوف؛ علیرضا پور محمد
200,000
جغرافیای جامع شاهنامه فردوسی
خاور قربانی؛ حمیرا زمردی
800,000
تاویل نظری و عملی از دیدگاه غزالی
عبدالجلیل بن عبدالکریم سالم؛ بتول واعظ
800,000
شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
حسین عمادافشار
700,000
پیوند سیاست با شعر عصر مشروطه
عبدالمطلب عبداله
500,000
مجموعه مقاله های همایش نگین خاتم
نعمت‌الله ایران زاده
900,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه