دانشگاه علامه طباطبائی، کتابفروشی، ارسال آثار برای انتشار، کتاب مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 
موضوعات: اقتصاد
تعداد عنوان ها: 52
مبانی و کاربرد های تآمین مالی (صنعت برق)
سمیه شاه حسینی و علی فرید زاد
800,000
اقتصاد آموزش عالی پیش زمینه، مفاهیم و کاربردها
صمد برزویان شیروان؛ لیلا زمانی؛ محمد شرفی
1,300,000
سرمایه داری پلتفرمی
لیدا کاووسی
300,000
مقدمه‌ای بر اقتصاد آلودگی هوا و سلامت
حمید آماده؛ شادیه خون سیاوشان؛ داود دانش‌جعفری
350,000
مجموعه مقالات کنفرانس حکمروایی و مدیریت منابع آب در ایران
مصطفی شریف؛ اسفندیار جهانگرد؛ حسن طائی ؛ آرین دانشمند
800,000
اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست‌ها (جلد دوم)
سوبس سی. بهاتاچاریا؛ علی فریدزاد
1,600,000
اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست‌ها (جلد اول)
سوبس سی. بهاتاچاریا؛ علی فریدزاد
2,000,000
راهنمای اقتصاد پساکینزی
ریچارد پی.اف.هولت؛ استیون پرسمن؛ مهدی تقوی
600,000
گفتمان توسعه روستایی و کشاورزی در ایران
مصطفی شریف؛ وحید اسلام‌زاده
450,000
مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش‌ها
عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی
200,000
اقتصاد کلان
چارلز آی جونز؛ اسفندیار جهانگرد؛ مهدی کرامت فر
1,500,000
خطاهای فکری علم اقتصاد
محمد قلی یوسفی
350,000
اقتصاد کسب و کار
شهزاد برومند جزی؛ اندرو گیلسپی
1,000,000
رشد اقتصادی(جلد دوم)
مهدی تقوی؛ رابرت جی.بارو؛ خاویر-سالا آی مارتین
1,300,000
تجارت بین الملل
مهدی تقوی؛ تیمور محمدی؛ جان کارلو گاندولفو
2,000,000
رشد اقتصادی (جلد اول)
مهدی تقوی؛ خاویر-سالا آی مارتین؛ رابرت جی.بارو
1,300,000
اقتصاد کلان
مهدی تقوی
1,800,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه