(ضمیمۀ حقوق جنگ )حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه موارد بازنگری شده

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1380
قیمت : 100,000 ریال
نوع جلد : گلاسه
اندازه : وزیری
در صورت نیاز به این کتاب می توانید از طریق آیکون زیر سفارش دهید.
امتیاز دهی