موضوعات: حقوق و علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 49
from materiaIism to IdeationaIism
حسین سلیمی
100,000
آسیای مرکزی بعد از 2014
استفان جی بلانک؛ استفان جی بلانک؛ سید حسن میر فخرایی؛ سید حسن میر فخرایی
100,000
اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی
دکتر آرامش شهبازی
250,000
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
دکتر حسن دادبان
100,000
بنیادگرایی یهودی
لارونس یت زیلبرشتاین؛ شجاع احمدوند؛ ویراسته ی لارونس یت زیلبرشتاین؛ لارونس یت زیلبرشتاین؛ شجاع احمدوند؛ ویراسته ی لارونس یت زیلبرشتاین
100,000
تحول گفتار قدرت در اسرائیل
شجاع احمدوند
100,000
جرم سیاسی در حقوق ایران
قدرت الله رحمانی
150,000
جستارهایی پیرامون حقوق بین الملل (دورۀ دو جلدی)
دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی؛ محمدرضا ضیائی بیگدلی
300,000
جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه
بهزاد رضوی فرد
100,000
حقوق انرژی و محیط زیست
رزماری لیستر؛ آدریان برد بروک؛ دکتر آرامش شهبازی
100,000
حقوق جزای عمومی(جلد اول)
حسن دادبان
100,000
حقوق جزای عمومی (جلددوم)
گاستون استفانی؛ گاستون استفانی؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک؛ حسن دادبان؛ ژرژلواسور برناربولوک
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه