موضوعات: علوم ارتباطات
تعداد عنوان ها: 11
روزنامه نگاری نوین
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
600,000 480,000
مدیریت و روابط عمومی
حمید نطقی
270,000 216,000
وسایل ارتباط جمعی
کاظم معتمدنژاد
150,000 120,000
مقاله نویسی در مطبوعات
حسین قندی
100,000 80,000
مدیریت در روابط عمومی
وی.کی. دابی؛ رحمان سعیدی
100,000 80,000
گزارش و نگارش در روابط عمومی
حسین عماد افشار
100,000 80,000