موضوعات: سایر کتاب ها
تعداد عنوان ها: 20
فلسطین به روایت کارت‌پستال‌های تاریخی
به کوشش مهرداد اسکویی
600,000 480,000
راهنمای جامع سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتالی آذرسا
محمد علی زرگری؛ منیره قاسمی؛ سید مهدی طاهری
100,000 80,000
پیش نگارش گام نخست در فرایند پژوهش
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی
100,000 80,000
حج به روایت کارت‌پستال‌های تاریخی
به کوشش مهرداد اسکویی
700,000 560,000
مجموعه مقالات کرسی های نظریه پردازی دانشگاه علامه طباطبائی
به کوشش رضا دنیوی، شادی الواری
200,000 160,000
اصول بهداشت و تغذیه مادر و کودک
پروانه خوشرو
100,000 80,000
شیعه و حفظ آثار جنگ
احمد اصغریان جدی
100,000 80,000
آلرژی و کودکان
پروانه خوشرو
100,000 80,000
ژنتیک در پزشکی
مارگارت ویلسون تامپسون؛ رودریک آر. مک اینز؛ علی فرازمند؛ هانتینگتون اف. ویلارد
150,000 120,000
کتابشناسی آذربایجان
نجیبه افنانی
بیوتکنولوژی
علی فرازمند؛ جان ا.اسمیت
100,000 80,000