موضوعات: سایر کتاب ها
تعداد عنوان ها: 19
آلرژی و کودکان
پروانه خوشرو
100,000
بیوتکنولوژی
علی فرازمند؛ جان ا.اسمیت
100,000
پیش نگارش گام نخست در فرایند پژوهش
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی
100,000
حج به روایت کارت‌پستال‌های تاریخی
به کوشش مهرداد اسکویی
700,000
راهنمای جامع سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتالی آذرسا
محمد علی زرگری؛ منیره قاسمی؛ سید مهدی طاهری
100,000
زیست شناسی عمومی
فریده دخت سیدمظفری
100,000
ژنتیک در پزشکی ،تامپسون و تامپسون
مارگارت ویلسون تامپسون؛ رودریک آر. مک اینز؛ علی فرازمند؛ هانتینگتون اف. ویلارد
150,000
شیعه و حفظ آثار جنگ
احمد اصغریان جدی
100,000
فلسطین به روایت کارت‌پستال‌های تاریخی
به کوشش مهرداد اسکویی
600,000
کتابشناسی آذربایجان
نجیبه افنانی