تعداد عنوان ها: 32
ریاضیات پیش دانشگاهی (جلددوم)
محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده؛ توماس کشی
100,000
آشنایی با کامپیوتر
کامران فیضی؛ سعید مظهری
100,000
ریاضیات کاربردی(برای علوم اجتماعی ،اقتصاد،مدیریت)
حمید ضرغام؛ ابی میزرایی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ میشل سولیوان
150,000
تفکر آماری
کاظم ایزدی؛ جان.ال فیلیپس
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه