موضوعات: علوم ریاضی و رایانه
تعداد عنوان ها: 31
ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی
فرزاد اسکندری؛ وحید رضائی‌تبار؛ سیما نقی‌زاده اردبیلی
250,000
آشنایی با کامپیوتر
کامران فیضی؛ سعید مظهری
100,000
آمار ناپارامتریک وروش پژوهش با کاربرد نرم افزارSPSS20.0
یعقوب حسینی؛ علیرضا ضیائی بیده
140,000
آنالیز تصادفی
میرچیا گریگوریو؛ محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
150,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000
تدریس ریاضیات جدید در مدارس ابتدائی
رزماری بلانی؛ جمال الدین کولائی نژاد
100,000
تفکر آماری
کاظم ایزدی؛ جان.ال فیلیپس
100,000
تئوری ومسائل مهندسی نرم افزار SCHAUMˋS outlines
دیوید گوستافسون؛ حسن رشیدی
100,000
ریاضیات پیش دانشگاهی(جلد اول)
محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده؛ توماس کشی
100,000
ریاضیات پیش دانشگاهی (جلددوم)
محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده؛ توماس کشی
100,000
ریاضیات کاربردی(برای علوم اجتماعی ،اقتصاد،مدیریت)
حمید ضرغام؛ ابی میزرایی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ میشل سولیوان
150,000
ریاضی برای آمار و علوم مهندسی
عبدالرحیم بادامچی زاده
200,000
ریاضی عمومی (1)
عبدالساده نیسی
150,000
راهنمای ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل
مایکل بورنشتین؛ علی دلاور؛ جولیان هیگینز؛ لاری هجز؛ کامران گنجی؛ هانا روتشتین
100,000
روش های آماری
نادر نعمت الهی
400,000
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس آمار ایران
به کوشش نادر نعمت‌الهی
100,000
محاسبات عددی برای علوم و مهندسی
عبدالساده نیسی؛ علی ذاکری
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه