موضوعات: علوم ریاضی و رایانه
تعداد عنوان ها: 32
مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی فروشانی
400,000 320,000
روش های آماری
نادر نعمت الهی
400,000 320,000
مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ کامران سلمانی قرائی
270,000 216,000
مقدمه ای بر نظریه صف بندی
یو . نارایان بات ؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
260,000 208,000
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 2)
محمد جلوداری ممقانی؛ توماس بیورک
300,000 240,000
مقدمه ای بر مدل بندی تصادفی
عبدالرحیم بادامچی زاده؛ مارک الن پینسکی؛ ساموئل کارلین
300,000 240,000
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 1)
محمد جلوداری ممقانی؛ توماس بیورک
300,000 240,000
ریاضی برای آمار و علوم مهندسی
عبدالرحیم بادامچی زاده
200,000 160,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000 96,000
آمار ناپارامتریک وروش پژوهش با کاربرد نرم افزارSPSS20.0
یعقوب حسینی؛ علیرضا ضیائی بیده
140,000 112,000
تدریس ریاضیات جدید در مدارس ابتدائی
رزماری بلانی؛ جمال الدین کولائی نژاد
100,000 80,000
تئوری ومسائل مهندسی نرم افزار SCHAUMˋS outlines
دیوید گوستافسون؛ حسن رشیدی
100,000 80,000
راهنمای ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل
مایکل بورنشتین؛ علی دلاور؛ جولیان هیگینز؛ لاری هجز؛ کامران گنجی؛ هانا روتشتین
100,000 80,000
محاسبات عددی برای علوم و مهندسی
عبدالساده نیسی؛ علی ذاکری
100,000 80,000
مرجع کامل زبان برنامه نویسیANSI-C
پرویز زندی نیا
100,000 80,000
ریاضی عمومی (1)
عبدالساده نیسی
150,000 120,000
آنالیز تصادفی
میرچیا گریگوریو؛ محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
150,000 120,000
ریاضیات پیش دانشگاهی(جلد اول)
محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده؛ توماس کشی
100,000 80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه