موضوعات: علوم ریاضی و رایانه
تعداد عنوان ها: 30
آشنایی با کامپیوتر
کامران فیضی؛ سعید مظهری
100,000 80,000
آمار ناپارامتریک وروش پژوهش با کاربرد نرم افزارSPSS20.0
یعقوب حسینی-علیرضا ضیائی بیده
140,000 112,000
آنالیز تصادفی
گریگوریو مرسیه؛ محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
150,000 120,000
تحلیل داده های رسته ای
فرزاد اسکندری
120,000 96,000
تحلیل و طراحی نظام های کامپیوتری
محمود جهانی
150,000 120,000
تدریس ریاضیات جدید در مدارس ابتدائی
رزماری بلانی؛ رزماری بلانی؛ جمال الدین کولائی نژاد؛ جمال الدین الدین کولائی نژاد
100,000 80,000
تفکر آماری
کاظم ایزدی
100,000 80,000
تئوری ومسائل مهندسی نرم افزار SCHAUMˋS outlines
دیوید گوستافسون؛ دیوید گوستافسون؛ حسن رشیدی؛ حسن رشیدی
100,000 80,000
ریاضیات پیش دانشگاهی(جلد اول)
دکتر محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
100,000 80,000
ریاضیات پیش دانشگاهی (جلددوم)
دکتر محمد جلوداری ممقانی؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
100,000 80,000
ریاضیات کاربردی(برای علوم اجتماعی ،اقتصاد،مدیریت)
حمید ضرغام؛ حمید ضرغام؛ محمد جلوداری ممقانی؛ محمد جلوداری ممقانی
150,000 120,000
ریاضی برای آمار و علوم مهندسی
عبدالرحیم بادامچی زاده
200,000 160,000
ریاضی عمومی (1)
عبدالساده نیسی
150,000 120,000
راهنمای ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل
مایکل بورنشتین؛ مایکل بورنشتین؛ علی دلاور؛ لاری هجز؛ کامران گنجی؛ جولیان هیگینز؛ هانا روتشتین؛ علی دلاور؛ لاری هجز؛ کامران گنجی؛ جولیان هیگینز؛ هانا روتشتین
100,000 80,000
روش های آماری
نادر نعمت الهی
250,000 200,000
محاسبات عددی در علوم و مهندسی
عبدالساده نیسی؛ عبدالساده نیسی؛ علی ذاکری؛ علی ذاکری
100,000 80,000
مرجع کامل زبان برنامه نویسیANSI-C
پرویز زندی نیا
100,000 80,000
مقدمه ای بر مدل بندی تصادفی
عبدالرحیم بادامچی زاده
300,000 240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه