تعداد عنوان ها: 30
مقدمه ای بر نظریه صف بندی
یو . نارایان بات ؛ عبدالرحیم بادامچی زاده
260,000
مهندسی مالی و مدل سازی بازارها با رویکرد نرم افزار MATLAB
عبدالساده نیسی؛ کامران سلمانی قرائی
250,000
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 1)
محمد جلوداری ممقانی
300,000
نظریه آربیتراژ زمان پیوسته(جلد 2)
محمد جلوداری ممقانی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه