موضوعات: مدیریت و حسابداری
تعداد عنوان ها: 54
اصول بازاریابی با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی
سید محمد میر محمدی؛ محمد مهدی ایزدخواه
450,000
برنامه ریزی آرمانی کاربردی
مهرداد تمیز؛ دیلان جونز؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ مجید باقری
120,000
بهای نابرابری؛ جامعۀ دوقطبی و نابرابر چگونه آیندۀ ما را به خطر می‌افکند؟
جوزف ای. استیگلیتز؛ محمدرضا فرزین؛ یکتا اشرفی
300,000
بهینه سازی خطی و غیر خطی (جلد اول)
علی خاتمی فیروزآبادی؛ ستار حمزه جونقانی؛ ایگور گریوا؛ استیفن نش؛ آریلا سوفر
300,000
بهینه سازی خطی و غیر خطی(جلد دوم)
علی خاتمی فیروزآبادی؛ ستار حمزه جونقانی؛ ایگور گریوا؛ آریلا سوفر؛ استیفن نش
200,000
تامین مالی زیرساخت
محمدهاشم بت‌شکن؛ فرشته رحیمی الماسی
250,000
تجارت در دوره قاجاریه
قاسم انصاری رنانی؛ قنبرعلی کرمانی
100,000
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار
فرانک.کی .رایلی؛ غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ کیت سی.براوان؛ فرشاد هیبتی؛ فریدون رهنمای رود پشتی
200,000
تحقیق در عملیات( جلد اول)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
300,000
تحقیق درعملیات (جلد دوم)
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
150,000
تحلیل محتوای کاربردی
کامران فیضی؛ مهسا پیشداد
100,000
تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان
مقصود امیری؛ سیدعلی ایازی؛ مجتبی آقایی
350,000
تمرکز و عدم تمرکز سازمانی
حسین رحمان سرشت
100,000
توسعه تکنولوژی(بررسی مفاهیم و فرآیند تصمیم گیری ها)
عباس حاج فتحعلی ها؛ مهدی سید اصفهانی
100,000
جغرافیای گردشگری ایران
محمود ضیایی؛ علی دلشاد
600,000
حاکمیت فناوری اطلاعات و چهارچوب کوبیت
محمد رضا تقوا؛ مسعود ظهرابی
150,000
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
جعفر باباجانی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه